Przystanek Twórczość

Entuzjazm jest energią, którą natura obdarowała każdego z Nas. Warto ją pielęgnować i podtrzymywać tę wewnętrzną siłę w naszych dzieciach. Z tej filozofii wyrosły Twórcze Dzieciaki – projekt, który z niegasnącym zapałem realizujemy od lat. Stwarzamy dzieciom przestrzeń by rozwijały swój twórczy potencjał wśród uważnie towarzyszących dorosłych. W radości, spontanicznej zabawie i z poszanowaniem dziecięcych potrzeb i emocji.

Nasze spotkania mają formę warsztatów, podczas których dzieci poprzez twórcze działania rozwijają swoje zainteresowania i pasje. W swoim indywidualnym tempie, bez oceniania za to z dużą życzliwością i uważnością. Malują, projektują, tańczą, eksperymentują i słuchają niezwykłych opowieści z różnych stron świata. Nasze warsztaty bazując na naturalnej dziecięcej ciekawości, zachęcają do samodzielnych poszukiwań i realizacji własnych projektów. Dają przestrzeń na pogłębianie relacji rodzic-dziecko, a także pomagają nam dorosłym odnaleźć w sobie twórczy potencjał, który często spoczywa pod grubą warstwą kurzu.

To właśnie rodzicom i nauczycielom dedykujemy cykl wykładów i warsztatów pogłębiających wiedzę na temat dziecięcej kreatywności oraz sposobów na wspieranie twórczego potencjału dzieci.