image about

co robimy

Projekty Fundacji Przystanek Twórczość sprawiają, że dzieci, młodzież i dorośli na moment przystają w biegu, by cieszyć się twórczym działaniem. Staramy się inspirować ludzi do podejmowania samodzielnych inicjatyw kulturalnych, wyzwalać kreatywne myślenie, wspierać artystyczne pasje.
Dzieci mają możliwość uczestniczenia od najmłodszych lat w innowacyjnych warsztatach z edukacji artystycznej: teatralnych, filmowych, plastycznych, muzycznych, eksperymentalnych i wielu innych. Nasze zajęcia prowadzone są zawsze aktywnymi metodami.
Przystanek to również spotkania ludzi o podobnych zainteresowaniach i pasjach, którzy wzajemnie się wspierają, wymieniają doświadczeniami i tworzą.

nasza filozofia

- Mamy głębokie przekonanie, że każde dziecko jest z natury twórcze. Staramy się stwarzać okazje i warunki do tego, by ta dziecięca kreatywność mogła się ujawnić.

- Podczas warsztatów i wykładów bardzo ważne jest dla nas to, by dzieci czuły się bezpiecznie. W związku z tym zajęcia odbywają się w towarzystwie rodziców, z poszanowaniem potrzeb i indywidualnych zainteresowań dzieci.

- Poczucie bezpieczeństwa rodzi się z czasem. Dlatego jesteśmy otwarci na sytuacje, w których dzieci, nie od razu chcą uczestniczyć w zajęciach. Zdarza się, że uczestnicy potrzebują nas poznać, przyjrzeć się temu, kim jesteśmy i co robimy, by zacząć działać. Bardzo istotna jest dla nas dobrowolność udziału w projektach, na każdym ich etapie. Dzieci, które nie mają ochoty podążać za naszą propozycją, zajmują się sprawami, które są dla nich w danej chwili ważne, np. tworzą coś na zupełnie inny temat.

- W związku z tym, że dzieci najlepiej uczą się przez zabawę i bezpośrednie doświadczanie otaczającej rzeczywistości, naszą misją jest pozwolić im jej dotknąć.

- Mamy duże zaufanie do dzieci. Zachęcamy rodziców do tego, by obserwowali je, starali się podążać za ich pomysłami i byli dostępni wtedy, gdy dzieci ich potrzebują. Taka wspierająca obecność rodzica buduje więź i pozwala na rozwijanie poczucia własnej wartości u dziecka.

- Tworzymy przestrzeń, w której może dojść do spotkania rodziców i dzieci we wspólnej aktywności. Przestrzeń, w której bardzo blisko możemy się spotkać z dziećmi, w tym co dla nich jest ważne.

- Najważniejszy jest dla nas proces, akt twórczy, żywe doświadczenie dzieci i autentyczne spotkanie z rodzicem czy innymi uczestnikami w tej pracy twórczej.

- Inspirujemy się: psychologią twórczości, pedagogiką Marii Montessori, nurtem rodzicielstwa bliskości, metodą projektu badawczego, myślą Janusza Korczaka i pedagogiką Jespera Juula.