Swoboda tworzenia | Freedom to create | nauczyciele
Swoboda tworzenia | Freedom to create | nauczyciele

Dzieci rodzą się z całą paletą naturalnych talentów, zapałem do odkrywania świata i niezmierzoną kreatywnością. Ich naturalnym językiem jest sztuka: taniec, śpiew, malowanie, tworzenie zabaw i wymyślanie niestandardowych rozwiązań. Często jednak ich kreatywność wraz z wiekiem jest tłumiona. Tymczasem świat potrzebuje ludzi kreatywnych i wyrażających się za pomocą ekspresji twórczej. Dzieci aby pozostać twórcze od dzieciństwa do dorosłości, potrzebują do tego sprzyjającego środowiska i wsparcia najbliższych /rodziny i nauczycieli/. Często to wsparcie polega na podążaniu za dzieckiem i odpowiadaniu na jego ciekawość poznawczą, a czasem na stwarzaniu przestrzeni do swobodnej ekspresji. Jak być pedagogiem, który wspiera młodego człowieka, potrafi odpowiedzieć na jego dziecięce potrzeby i inspirować do twórczych działać?

Proponujemy Państw cykl warsztatów, dzięki któremu zdobędą Państwo wiedzę, praktyczne umiejętności i garść inspiracji w jaki sposób wspierać twórczość dzieci w obszarze teatru, tańca, architektury i plastyki. Zapraszamy nauczycieli na 4 spotkania:

  • W swoim żywiole - twórczy taniec i ruch. /TANIEC 10 października /wtorek/, godz. 17.00 - 19.30, Duracza 19 /Bielany
  • Jak wspierać potencjał twórczy dziecka /3-9lat/ w przedszkolu i szkole? PLASTYKA 25 października /środa/, godz. 17.00 - 19.30, Dolnośląska 3 /Żoliborz
  • Architektura mała i duża./ARCHITEKTURA 14 listopada /wtorek/, godz. 17.00 - 19.30, Duracza 19/Bielany
  • Zabawa w teatr, teatr jako dobra zabawa? Jak oswajać dzieci z ekspresją teatralną? /TEATR 21 listopada /wtorek/, godz. 17.00 - 19.30, Duracza 19 /Bielany

Zapisz się

Informacje organizacyjne:
* Warsztaty są nieodpłatne, finansowane są przez Biuro Kultury m. st. Warszawy. Liczba uczestników to: 15 osób
* Decyduje kolejność zgłoszeń.
* Nauczyciel może zapisać się na cykl spotkań, bądź uczestniczyć w jednych zajęciach.

Cykl warsztatów zakończy się Konferencją pt. Swoboda tworzenia. Freedom to create, która odbędzie się 9 grudnia w Mediatece na Bielanach. Więcej szczegółów organizacyjnych oraz informacje o prowadzących pojawią się wkrótce na naszej stronie oraz na stronie projektu Swoboda Tworzenia.

Serdecznie zapraszamy :)