Współczucie dla siebie jako narzędzie budowania dobrostanu i odporności psychicznej
Współczucie dla siebie jako narzędzie budowania dobrostanu i odporności psychicznej

Warsztat skierowany do dorosłych i rodziców mający na celu przybliżenie koncepcji współczucia dla siebie będącego narzędziem budowania dobrostanu psychicznego i odporności w trudnych momentach rodzicielskich i życiowych.
Jest skierowany do osób doświadczających poczucia przygnębienia wynikającego z krytycznego monologu wewnętrznego, osób skłonnych do negatywnego oceniania swoich błędów i porażek oraz tych, którzy we wzmożonym zakresie odczuwają wstyd, złość i poczucie winy. Współczucie dla siebie to bycie dla siebie dobrym w trudnych momentach.
To rozwijanie takich jakości, jak odwaga, uważność, troska, wrażliwość, nieocenianie. To bycie w kontakcie z trudnymi doświadczeniami, które spotykamy, przy jednoczesnym wsparciu i życzliwości kierowanej do samego siebie. To bycie ze sobą w taki sposób, który nie odbiera nam mocy w trudności chwilach ale jej dodaje.

W programie o tym:
- Jak rozwijać odporność wewnętrzną.
- Jak poprzez praktykę uważności uczyć się być z własnymi emocjami tak, by nie zalewały i nie odbierały sił.
- Jak budować relację z wewnętrznym krytykiem, by w jego głosie usłyszeć troskę a nie ocenę.
- Jak dawać sobie wsparcie, kiedy popełniamy błędy, doświadczamy cierpienia lub po prostu życiowo jest nam trudno.
- Jak czytać informacje, które stoją za porównywaniem się.
- Jak znaleźć drogę do wspólnoty i łączności z innymi ludźmi w autentyczności zamiast funkcjonować w oddaleniu i samotności.

O prowadzącej:
Paulina Rymkiewicz-Kalinowska - trenerka umiejętności psychospołecznych oraz mediatorka w nurcie porozumienia bez przemocy, medytująca matka oraz badaczka uważności i wpływu emocji na życie codzienne. Lubi towarzyszyć w procesie zmiany. Jest promotorką porozumienia bez przemocy i rodzicielstwa bliskości. Obecnie uczy się w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt.
Prowadzi warsztaty rozwojowe dla rodziców i dorosłych, konsultacje indywidualne oraz mediacje. Superwizuje zespół mentorski w jednej z warszawskich szkół demokratycznych. Wspiera rodziców w rodzicielstwie opartym na równej godności i empatii. Pomaga w odnalezieniu kontaktu ze sobą, powrocie do równowagi i budowaniu dobrostanu oraz odporności psychicznej.

Kiedy?
19 marca (sobota) godz. 9.00 - 15.00
Gdzie?
Przystanek Twórczość / Pracownia Rodziny ul. Perzyńskiego 14

Zapisy

* Warsztat jest nieodpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń.
* Liczba miejsc ograniczona
Organizator: Dzielnica Bielany m.st. Warszawy
Realizacja: Fundacja Przystanek Twórczość
Spotkanie realizowane dzięki finasowaniu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy