TWÓRCZO O UCZUCIACH I EMOCJACH

  • Projekt dofinansowany przez: Biuro Edukacji m.st. Warszawy

Opis projektu

Zaprosiliśmy dzieci z przedszkoli i szkół, do uczestnictwa w cyklu warsztatów psychospołecznych i twórczych, których tematem był świat uczuć i emocji. Chcieliśmy pomóc dzieciom rozpoznawać i nazywać własne emocje i uczucia. W poszczególnych grupach odbyły się po 3 spotkania warsztatowe, z których każde poświęcone było innym uczuciom i emocjom: - złości, żalowi i radości - strachowi, wdzięczności i miłości- tęsknocie, zazdrości, samotności i zachwytowi. Chcieliśmy dać uczestnikom przestrzeń na oswajanie ich ze światem uczuć i emocji poprzez działania artystyczne: teatrzyk kukiełkowy, działania plastyczne, muzyczne, pantomimiczne. Punktem wyjścia była zawsze książka, wiersz, bądź opowiadanie o danym uczuciu. Dzieci bardzo chętnie brały udział w zajęciach, wyrażały entuzjazm i zaangażowanie. Ze spotkania na spotkanie odważniej wyrażały swoje uczucia, emocje i przemyślenia na ten temat. Cieszyło nas, że zarówno dzieci, jak i nauczyciele czekali na kolejne spotkania z nami. Projekt wspierał działania, podejmowane w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych w 2014 roku, w szkołach i przedszkolach społecznych i prywatnych.