TWÓRCZE DZIECIAKI /2013/

Opis projektu

Projekt otrzymał I NAGRODĘ WARSZAWSKĄ w konkursie na najlepszy projekt z zakresu edukacji kulturalnej roku 2013 w kategorii – organizacje pozarządowe.
Projekt wyrósł z przekonania, że dzieci najchętniej i najwięcej uczą się przez zabawę. Każde dziecko ze swej natury jest twórcze, a my staramy się wspierać to i zachęcać rodziców do pielęgnowania tego potencjału. “Twórcze dzieciaki” to cykl warsztatów, zajęć naukowych, spacerów odkrywczych, które miały na celu stworzyć dzieciom w wieku 3-9 lat i ich rodzicom możliwości rozwijania zainteresowań i kompetencji przez twórczą zabawę.
Zaproponowaliśmy dzieciom i ich rodzicom m.in.: warsztaty architektoniczne, warsztaty filmu animowanego, tworzenia zabawek, warsztaty teatru cienia, twórczego myślenia, reżyserii dźwięku, spacery małych odkrywców, warsztaty z twórczych eksperymentów i czytanki na temat zjawisk z kreatywną zabawą. Proponowane przez nas formy miały na celu zainspirowanie dzieci i rodziców do tworzenia sztuki, poznawania otaczającego świata i doświadczania. Łączyły w sobie sporą dawkę wiedzy, umiejętności i dobrą zabawę. Warsztaty miały wymiar twórczy, dzięki czemu dzieci zdobywały umiejętności i wiedzę, jednocześnie dobrze się przy tym bawiąc. Zależało nam by uruchomić procesy twórcze u dzieci, bazując na ich naturalnej ciekawości, chęci poznania, eksplorowania i doświadczania. Podczas spacerów, dzieci zamieniały się w małych odkrywców, konstruowały zabawki, domy z kartonów, eksperymentowały, tworzyły filmy animowane i poznawały magię teatru cieni i reżyserii dźwięku. Najmłodsze dzieci w towarzystwie swoich rodziców mogły uczestniczyć w zabawach, rozwijających twórcze myślenie. W ciągu trwania projektu, wielokrotnie słyszeliśmy od dzieci, „że to najlepsze zajęcia na jakich były!” – to dla nas największa radość. Projekt wzbudził ogromne zainteresowanie mieszkańców dzielnicy.