MIASTO – przestrzeń działań twórczych /2012/

  • Projekt dofinansowany przez: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Biuro Edukacji m.st. Warszawy

Opis projektu

Projekt nominowany w konkursie na NAJLEPSZĄ WARSZAWSKĄ INICJATYWĘ POZARZĄDOWĄ 2012 roku S3KTOR w kategorii PROJEKT INTERDYSCYPLINARNY.
Przez pół roku trwania projektu, młodzież i animatorzy z Fundacji Przystanek Twórczość zrealizowali ponad 25 inicjatyw twórczych na ulicach Warszawy m.in.: happeningi, wystawy, instalacje, pokazy, interakcje, akcje uliczne. Chcieliśmy zainspirować młodych ludzi do działań artystycznych w przestrzeni miejskiej, głęboko wierząc w to, że każdy (choć w różnym stopniu) ma w sobie potencjał twórczy. Przeprowadziliśmy cykl warsztatów, zakończonych happeningami, instalacjami, wystawami, których uczestnicy mogli poczuć, że mają wpływ na otaczającą ich rzeczywistość, że mogą ją kształtować, ubarwiać, zmieniać. Cztery grupy młodzieży zdecydowały się na zrealizowanie swoich autorskich inicjatyw artystycznych, były to: performance, film, instalacja, wystawa fotograficzna. Zapewniliśmy im wsparcie merytoryczne i finansowe, na które nie mogliby liczyć w szkole. Młodzież zdobyła liczne umiejętności: współpracy z grupą, organizacji, planowania, pokonywania sytuacji trudnych, które zapewne przydadzą im się w przyszłości na rynku pracy. Projekt pobudził młodych ludzi do działania, rozpalił iskrę twórczości i dał szansę wykorzystania swoich umiejętności w praktyce.