Małe Miasto – przestrzeń działań twórczych

  • www.malemiasto.art.pl
  • Partnerem projektu był Regionalny Ośrodek „Mazury Garbate” w Olecku. Projekt dofinansowany przez: Fundacja Orange oraz Burmistrza Miasta Olecka.

Opis projektu

Celem projektu było zainspirowanie młodzieży do działań twórczych w taki sposób, by umożliwić im samodzielną realizację inicjatyw artystycznych w przestrzeni miasta. Tematem przewodnim było MAŁE MIASTO. Odbyły się warsztaty z animacji kultury, treningu twórczego „Twórcza eksploracja przestrzeni”, fotograficzne „Foto – inspiracje”, podczas których stworzyliśmy młodzieży z Olecka okazję do bezpośrednich działań twórczych. Warsztaty prowadzone były metodami wykorzystującymi multimedia, trening twórczy, ćwiczenia psychologiczne, aktywną pracę w grupach oraz zadania kreatywne. Zorganizowaliśmy konkurs dla młodzieży na najciekawszą inicjatywę artystyczną, realizowaną w przestrzeni miasta. Uczestnicy organizowali happeningi, plenerowe wystawy fotografii, twórcze interakcje z mieszkańcami. Autorzy najciekawszych pomysłów otrzymali od nas mini grant w wysokości 1000 zł na realizację swojego pomysłu. Pięciu grupom młodzieży udało się przeprowadzić swoje akcje artystyczne, zakończone plenerowym pokazem.