DZIECIĘCA AKADEMIA TEATRALNA – projekt partnerski

  • Partner projektu: Fundacja Przystanek Twórczość, Organizator: Instytut Papieża Jana Pawła II

Opis projektu

Dziecięca Akademia Teatralna im. Karola Wojtyły to warsztaty teatru lalek dla nauczycieli i ich uczniów. Warsztaty dla nauczycieli z całej Polski prowadzone były przez trenerów z Fundacji Przystanek Twórczość. Chcieliśmy zainspirować nauczycieli do aktywnego działania na terenie swojej szkoły i miejscowości, w taki sposób, by w rezultacie, wraz z dziećmi, zrealizowali przedstawienie teatralne, wystawę, akcję uliczną dotyczącą ich miejscowości, bądź lokalnych bohaterów. Zaprezentowaliśmy również przykłady ciekawych projektów kulturalnych, realizowanych z dziećmi i młodzieżą w małych miejscowościach.
Warsztaty prowadzone były metodami aktywnymi, z wykorzystaniem elementów treningu twórczego i pedagogiki teatru. Staraliśmy się bazować na twórczym potencjale nauczycieli i dać im wskazówki do dalszej pracy artystycznej z dziećmi. Wielkim finałem projektu była prezentacja przez dzieci własnego przedstawienia teatru lalek, na warszawskiej scenie teatralnej.