Dzieciaki Korczaka

Opis projektu

Myślą przewodnią projektu było zapoznanie dzieci i młodzieży z ich prawami: prawem do szacunku, bycia sobą, tajemnic, do dnia codziennego, niewiedzy, miłości, nauki przez zabawę, niepowodzeń i łez.
Zależało nam na tym, by pokazać, że świat wewnętrznych przeżyć dziecka i młodego człowieka jest bardzo ważny. Podczas warsztatów rozmawialiśmy o potrzebach i prawach dziecka, relacji z dorosłymi i komunikacji. Nawiązywaliśmy do cytatów i fragmentów literackich Korczaka oraz realizowaliśmy krótkie filmy animowane w oparciu o jego pedagogikę. Staraliśmy się zapoznać młodych ludzi z wartościami, takimi jak: godność, szacunek, prawda, wolność, sprawiedliwość i miłość do ludzi. Podczas projektu powstało 6 filmów animowanych na temat praw dzieci i młodzieży.