BAJKODZIEŁO /2013/

Opis projektu

Bajkodzieło to proces odkrywania przed dziećmi magicznego świata bajek i opowiadań. Pokazywaliśmy uczestnikom, w jak różnej formie można słuchać, opowiadać i tworzyć bajki. Źródłem inspiracji była bogata i różnorodna tradycja literatury ustnej: bajki, baśnie, mity. Opowieści były dla nas pretekstem do tego, by ofiarować dzieciom przestrzeń do własnych działań artystycznych.
Zależało nam na tym, by powrócić do tradycyjnej, ustnej formy przekazu, o wysokich walorach artystycznych i edukacyjnych. Wykorzystywaliśmy różnorodne sposoby opowiadania bajek: teatr kukiełkowy, muzykę na żywo, animację, metodę tworzenia opowieści za pomocą piasku oraz sznurka, formy plastyczne. Dzieci zostały pobudzone do aktywności twórczej poprzez możliwość tworzenia własnych opowieści. Każde spotkanie zawierało część, w której opowiadacz przedstawiał bajkę oraz część warsztatową gdzie dzieci miały okazję tworzyć scenariusz (opis postaci, miejsca, zdarzenia), scenografię, muzykę.