Akademia Animacji od Pestki do Pomarańczy od Inspiracji do Działania

  • Miejsce realizacji: Olecko. Partner: Regionalny Ośrodek „Mazury Garbate” w Olecku. Finansowanie: Fundacja Orange oraz Burmistrz Olecka

Opis projektu

W ramach Akademii Animacji odbyły się dwa cykle warsztatowe: „Fabryka inicjatyw” (trening twórczy, animacja kultury) i „Od pomysłu do realizacji” (praca nad projektem). Warsztaty prowadzone były metodami wykorzystującymi multimedia, trening twórczy, ćwiczenia psychologiczne, aktywną pracę w grupach, zadania kreatywne. Projekt stworzył grupie młodzieży z małego miasta możliwość wzięcia udziału w pasjonujących zajęciach, których uczestnicy zdobyli umiejętność realizowania projektów kulturalnych. Autorzy najciekawszych pomysłów na inicjatywę kulturalną otrzymali mini granty na realizację działań: filmowych, fotograficznych, kabaretowych i plastycznych. Zrealizowane projekty zostały zaprezentowane podczas uroczystej gali finałowej. Podczas projektu wydany został folder dla młodzieży, nauczycieli i animatorów kultury, dotyczący sposobów inspirowania do samodzielnych działań twórczych i realizowania projektów kulturalnych. Powstał również ciekawy film dokumentalny z przebiegu projektu.