Wiosenne warsztaty z kreatywności
Wiosenne warsztaty z kreatywności

Fundacja Przystanek Twórczość zaprasza dzieci i rodziców na wiosenne warsztaty z kreatywności. Zapisy na miesiąc kwiecień ruszą 29 marca /w piątek/ o godz. 20.00.

Na naszych zajęciach staramy się tworzyć dobrą atmosferę do zabawy, rozwoju i nauki. Inspirujemy dzieci i rodziców do czerpania z bogactwa własnych zmysłów, doświadczeń i otaczającego świata. Proponujemy rodzinom warsztaty tworzenia zabawek, twórczego myślenia, spacery małych odkrywców, ciekawostki z różnych stron świata, warsztaty sensoryczno-plastyczne i wiele innych.
Inspirujemy i proponujemy dzieciom różne aktywności, jednocześnie podążając za ich pomysłami, wrodzoną kreatywnością i spontanicznością. Staramy się by zajęcia były zawsze ciekawe i różnorodne, więc jest na nich czas na działania plastyczne, teatralne, ruchowe, zabawę, uważność i fantazjowanie. Tworzymy przestrzeń do rodzinnych spotkań pełnych kreatywności i bliskości z przyrodą. Pracując z dziećmi jesteśmy elastyczni, otwarci na propozycje dzieci i ich spontaniczność. Rodziców i nauczycieli zapraszamy na wykłady i warsztaty dotyczące wspierania dziecięcej kreatywności i umiejętności budowania relacji z dziećmi opartej na szacunku, empatii i równej godności. Działamy w duchu pedagogiki zabawy i przygody oraz rodzicielstwa bliskości.

Więcej informacji na:
www.facebook.com/przystanektworczosc
www.tworczosc.org.pl

Projekt dofinansowany przez Biuro Edukacji m.st. Warszawa
Organizactor: Fundacja Przystanek Twórczość